top of page

סדנאות נוירודאנס | ​דואט בין מוח לתנועה 

מוטיבציה
בתחום המחול, בו האמנות מתווכת באמצעות גוף הרקדן, ידע על דרכי פעולת המוח והגוף הינו משאב יקר ערך להתפתחותו של האומן. ידע זה מאפשר לחדד ולעדן את המסרים שאנו מעבירים באמצעות התנועה.
ידע המוח והגוף מבוסס על דיסציפלינות של פיזיולוגית גוף האדם, חקר התנועה, חקר המוח וחקר המודעות. 
סדנאות הנוֹירוֹדאנס הן יישומיות במהותן, והן נבנו ועוצבו במיוחד עבור הקהילה המקצועית של המחול. הסדנאות משלבות תובנות מההיבט התיאורטי עם התנסויות פיזיות בסטודיו. באמצעותן ניתן להגיע להבנה של המנגנונים הפנימיים העומדים בבסיס יכולתנו ליצור תנועה ולהגיב אליה.

נושאי הסדנאות
כל סדנא עומדת בפני עצמה ואינה תלויה בסדנאות האחרות. כל אחת מהן מוקדשת להעמקה בסוגיה ספציפית וכמכלול הן יוצרות אינטגרציה בין המוח, המודעות והתנועה. משך סדנא הוא 4-5 שעות.

 

אמפתיה רוקדת
תנועת האדם בו אנו צופים מייצרת בקרבנו אמפתיה קינסטטית, מעוררת בנו רגשות ומובילה את מוחנו לייחס כוונות לאחר בו אנו צופים. בסדנא נכיר את המנגנונים שפועלים בנו בזמן צפייה באחר המתנועע. כמו כן נתנסה במצבי הזדהות שונים עם תנועת האחר.

Vered_Aviv_Icons-08.png

אמפתיה השראה ליצירתיות

יצירתיות היא תופעה מורכבת והספרות המקצועית מגדירה סוגים מובחנים של יצירתיות, שלכל אחד מהם מאפיינים שונים אשר יוצגו בסדנא. בעקבותיהם נתרגל תהליכי יצירה תנועתיים המבוססים על הסוגים שונים של היצירתיות ונבחן כלים אקספרסיביים עבור כל אחד מהם. 

Vered_Aviv_Icons-07.png

לגעת במגע

מגע הינו אמצעי ראשוני וקריטי עבורנו, בני האדם, להכרות ולבניית הבנה של אובייקטים בעולם. בסדנא זו נכיר את סוגי המגע ומאפייניו מההיבט המוחי-פיזיולוגי ונחשוף את הפוטנציאל הרחב  שלנו לעבודה אמנותית מבוססת מגע. בנוסף, נתייחס לאופני מגע שונים במחול ולפונקציה שלהם הן בהוראה והן בפרפורמנס.

Vered_Aviv_Icons-09.png

רדוקציוניזם והפשטה במחול

תהליכים רדוקציוניסטים ותהליכי הפשטה מתרחשים בכל האומנויות. במחול ההפשטה מקבלת צורה ייחודית ושונה מאחר ואת התנועה מבצע הגוף האנושי של הרקדנ/ית והוא מאוד קונקרטי ולא מופשט. בסדנא נפגוש תהליכי הפשטה רלוונטיים לתנועה אנושית, ונתנסה באופנים שונים של  רדוקציה במחול.
 

Vered_Aviv_Icons-05.png

רתמוסים, סינכרוניזציה ואוניסון בתנועה
בסדנא נעקוב תחילה אחר מספר תהליכים ריתמיים במוח ובגוף, ונבחן אופנים פיזיים להגיב אליהם. בהמשך נתרגל דרכים להגיע לסינכרוניזציה של תנועה בין אנשים ניצור מהלכי אוניסון ברמות שונות של אחידות,  ונברר את השפעתם על הצופים.

Vered_Aviv_Icons-06.png
bottom of page