Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/aanddcoil/veredaviv.com/src/db.php on line 14
Vered Aviv

הזמן בין מדע לאמנות - גיליון מספר 12 // היחידה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל

לראות ולשמוע את הזמן

ורד אביב

תקציר: גם אמנות הריקוד וגם אמנות המוסיקה הינן אמנויות המתגלות בהדרגה לעיני המתבונן או המאזין. אולם אמנות הריקוד מתבססת על מערכת הראיה שהתמחתה בזיהוי מהיר של תנועת הגוף אנושי, בעל המבנה המוכר. מערכת המח המזהה תנועה, עוסקת בשעת הצפייה בריקוד בעיקר בניבוי המשך המהלך התנועתי, ובקבלת גמול על ניבוי מוצלח. האזנה למוסיקה, לעומת זאת, מאתגרת את מערכת השמיעה ראשית בחילוץ הצליל המשמעותי מהרקע הקולי ובארגון אוסף הצלילים למבנים משמעותיים. תהליך החשיבה על המבנה השמיעתי הינו הדרגתי והוא אורך זמן. מכאן עולה שמוחו של הצופה בריקוד יהיה עסוק בעיקר שאלה "האם אכן זה הצעד הבא" בעוד שהמאזין למוסיקה יתהה "מהו זה שאני שומע"